fbpx

Juozas Žitkauskas | Poezija

Gyvenimas kap ailėraščis,

arba Kapčamiesco krašto vyrai 

(autorysti dalinuos su Gediminu Jančiuliu)

Iš kairės:
Algis Juozus Soraka – 
jau neatsimenu;
Bronius Varnelis iš Semoškų – 
atsimenu per miglas;
Juozus Juozulynas, nuog dyrbtuvių,
atsimenu;
Jonas Zubrickas, akskavatorinykas,
atsimenu gerai, cik vienas tokis miestelin;
Zigmas Margelis, Antano Ramanausko dėdė, – 
neatsimenu;
Augenijus Liaukonis – 
atsimenu, mano susiedas Genulis;
Antanas Juodeška – 
atsimenu, mokytojas, rašydavis
penketus už gražų Puškino deklamavimų;
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Juozus Žakauskas – 
neatsimenu… – – – – – – – – –
Ragis, jau nė vieno gyvo iš jų,
kap andai stovincų prieg Rudziko trobos
Kapčamiescin, baigiancis kolkozo metam
dzvidešimtan amžun – – – – – – – – – – – – – – – –

2023-ieji paskelbti Dainavos metais, švenčiant šio krašto vardo pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 770 metų jubiliejų. Lietuvių poetas Jonas Žitkauskas, šiemet apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, rašo ne tik bendrine lietuvių kalba, bet ir gimtąja dzūkų tarme. Kviečiame skaityti jo kūrybą.

2023-07-24
Tags: