fbpx

LEONARDO DA VINCIO MOTINA GALĖJO BŪTI VERGĖ: ką šis atradimas atskleidžia apie Renesanso Europą

Gabriele Neher

Neseniai atrastame dokumente, kurį 1452 m. lapkritį surašė Leonardo da Vincio tėvas Piero, teigiama, kad jis suteikė laisvę vergei vardu Caterina. Šį raštą radęs mokslininkas, italų literatūros profesorius Carlo’as Vecce’ė, iškėlė prielaidą, jog ji buvo Leonardo motina.

Teiginys paskelbtas pasirodžius Vecce’ės romanui „Katerinos šypsena“ (Il Sorriso di Caterina) – išgalvotam pasakojimui apie da Vincio motinos gyvenimą. Autorius knygoje įpynė kelis faktus, dėl kurių tyrinėtojai yra tikri: kad da Vincis buvo nesantuokinis savo tėvo ir žemesnio statuso moters vaikas ir kad jo motinos vardas Caterina.

Mokslininkų sutarimo pagrindas – dar vienas archyvinis atradimas, kurį 2016-aisiais padarė pagrindinis Leonardo da Vincio tyrinėtojas Martinas Kempas.

Kempas identifikavo 1457 m. mokesčių deklaraciją, pateiktą Leonardo senelio Antonio’aus da Vincio, išvardijusio savo šeimos narius, tarp jų – ir Piero da Vincio nesantuokinį sūnų, „gimusį iš jo ir Caterinos“. Šis dokumentas leido Kempui nustatyti, jog da Vincio motina buvo penkiolikmetė našlaitė Caterina di Meo Lippi.

Minėtieji archyviniai radiniai – Piero da Vincio Caterinos emancipacijos raštas bei Antonio’aus da Vincio mokesčių deklaracija – reiškia, kad Vecce’ė ir Kempas sutaria dėl menininko motinos socialinės kilmės. Tai svarbi jo gyvenimo istorijos dalis.

Jei da Vincis būtų buvęs teisėtas sūnus, profesinėje karjeroje būtų ėjęs tėvo, kuris dirbo notaru (teisininku, tvirtinančiu ir liudijančiu juridinius dokumentus), pėdomis.

Vis dėlto, nors Leonardas buvo pripažintas savo tėvo sūnumi ir gyveno su seneliu, tačiau, būdamas nesantuokinis vaikas, profesinės karjeros bei išsilavinimo turėjo siekti kitur. Užuot tapęs teisininku, da Vincis mokėsi pas auksakalį, tapytoją Andreą del Verrochio’ą. Visa kita, kaip sakoma, jau istorija.

Vergovė Renesanso Europoje

Vergovė, kaip neatsiejama Renesanso laikų Europos socialinės struktūros dalis, plačiai aprašyta juridiniuose dokumentuose. Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama tam, kad geriau suprastume, ką reiškė būti pavergtam ir kas tie vergai buvo.

2023-06-21