fbpx
Tomo Petreikio nuotrauka

SAULIUS ČIUČELIS: VISI GIMĖME SU SAVO ŽYME

Kalbino Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė

Saulių Čiučelį turbūt geriausiai pažįsta Nacionalinio Kauno dramos teatro (NKDT) žiūrovai. Nors aktorius taip pat vaidina kine ir televizijoje, visas jo ligšiolinis kūrybinis laikas – penkiolika metų – prabėgo būtent šiame teatre. Po bakalauro studijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje čia pradėjęs dirbti artistas nustebino išskirtiniu balsu bei gebėjimu įtaigiai perteikti personažą, taip prikaustydamas mano dėmesį. Saulių stebiu visus tuos penkiolika metų, mačiau, kaip jis keitėsi, kaip scenoje skleidėsi vis drąsiau. Būdamas šviesios, taikios prigimties, pradžioje ėmęsis vidinių konfliktų blaškomų herojų, galop pradėjo pratintis įkūnyti vadinamuosius blogiukus ir šiandien, kaip mėgsta sakyti aktoriai, jau tapo tokių personažų advokatu. Nors visi Sauliaus vaidmenys skirtingi, juose galima įžvelgti panašią esmę – gilią vidinę transformaciją. Kad ir kokius klaidingai ar net žiauriai pasielgusius žmones tektų vaizduoti, Saulius visada įžvelgia jų tauriąją pusę. Blogio ir gėrio priešybių draskomi aktoriaus personažai likti abejingam neleidžia: abi jų pusės – tamsioji ir šviesioji – kelia vienodai stiprų susidomėjimą. Ypač tai pasakytina apie naujausius pagrindinius aktoriaus vaidmenis spektakliuose „Batsiuviai“ (rež. Antanas Obcarskas, 2020), „Kaligula“ (rež. Agnius Jankevičius, 2021) ir „Žemė“ (rež. Ivanas Uryvskis, 2022).Daugiau

Gintaras Patackas | Poezija

MARIJOS RADIJAS

Ir pagaliau aš Laisvę pajutau
O jau buvau depresijon paniręs
Ir ką parašęs vakar vėl skaitau
Ir daros gėda – negi būsiu miręs
Poezijai… Ji – gedinti našlė –
Kuriai pritinka sielvarto kasnykas…
Apaugo draugo kapą jau žolė
Nebuvo jis į moteris įnikęs
Bet su žmona gyveno atskirai
Ir nebėra kas kapą jo lankytų
Pasielgiau šį kartą aš dorai
Prakalbint leidau angelo trimitą
Jo klausosi suaugę ir maži
Prašau įjunkit radiją Marijos
Iš jo lai sklinda muzika graži
Apie balčiausią žiedą pinavijos
Šiai dienai numatyta daug darbų
Visų neišminėsiu – ir neverta
Maldelę sukalbu už mus abu
Kad dar pasimatytume ne kartą

2023.03.24, penktadienis
Kaunas, restoranas „La Fin“
Daugiau

GINTARĖ MASTEIKAITĖ. KULTŪROS LYDERIŲ KELIAI IR KOVŲ FRONTAI

Kalbino Aušra Kaminskaitė

Šį pavasarį Vilniuje (taip pat Ukmergėje, Žagarėje) dvidešimt septintą kartą rengiamas festivalis „Naujasis Baltijos šokis“. Keista matyti tokį skaičių šalyje, kurioje šiuolaikinis šokis vis dar pavadinamas „jauna, pradedančia“ meno šaka. Beveik trisdešimtmetį Lietuvoje kasmet vykstančioje šventėje pristatomi aukščiausio lygio kūrėjai, kylančios žvaigždės, stiprūs lietuvių darbai, o kartais, žinoma, ir abejotino aktualumo pasirodymai. Jos organizatoriai kuria bendras platformas su kolegomis iš Latvijos ir Estijos, organizuoja pitch sesijas, mezga tarptautinį pažinčių tinklą bei rūpinasi tarptautinėms premjeroms.Daugiau

Arvis Viguls | Poezija

poeto mirtis

ką dabar pasakytų jis visa tai išvydęs – šį ankštą kambarį
su langeliu, žemas lubas, duris?
ar paliestų jis stalinę lempą – tą ištikimąją skaitytoją,
kuri dabar žemai nulenkusi galvą,
tarsi susigėdusi dėl to, ką žino? –
ji skaitė jo laiškus ir kitus rašto darbus,
ant liniuotų lapelių parašytas eiles,
palaižusi pirštą, sklaidė rankraščio puslapius
kaip naujus banknotus. ką daryti su lova, supamuoju krėslu,
visa tai išnyko dar žvelgiant į kruviną nukryžiuotąjį,
taip ir neištarusį paskutinių žodžių?
ir meno kolekcija – su dievo motinos ir pragaro kančiomis,
su šiais išblyškusiais angelais, pučiančiais sunkius trimitus,
ir atletiškais šventaisiais, pervertais strėlių?

ką pasakytų jis šičia savo paveikslus išvydęs?
ir tuos, kuriuos piešė jo brolis – irgi miręs, jo vaikai, žmona, giminaičiai –
visi išmirę, jo auklytė ir gerbėjos – išmirusios,
ir sesutė, kuri slaugė jį paskutinėmis kančių dienomis –
mirusi, visos mašininkės mirusios, ir senasis sodininkas, kaimynai
ir pusseserė, kuri išbėgo į Braziliją – irgi –
tokia didelė buvo jo mirtis, taip skaudžiai palietusi visus.

o jei dabar jis grįžtų po keturiasdešimties metų,
ar vėl galėtų gyventi šiame name, kuriame viskas
apstatyta kaip tada, kai paliko šią pastogę?
ar jis galėtų dirbti šiame kambary su mažyčiu langeliu?
ar kas nors nepasikeitė? būtų išblyškęs ar atgavęs
tenai, aukštai, sveiką veido ryškumą? tik ar nebus pernelyg išstypęs,
kad dar galėtų čia užeiti pro žemas duris?

Vila do Kondė – RygaDaugiau

Edipo dukterys

Violeta Šoblinskaitė Aleksa

Tik jau nebandykite ginčyti, kad tekstai atsiranda iš niekur, iš beorės erdvės, ima ir nukrenta iš dangaus. Be patirčių – savų ir svetimų – kaip jie gimtų? Visa, ką kitados netyčia ar tyčia nugirdai, sulaukia tam tikros valandos ir staiga iššoka galvoje, kad jau nebepaleistum, o stvertum už uodegos tartum kokį drieželį. Drieželis nuvirbėjo, uodega rankoje liko – kaip beištversi nesėdęs prie stalo, neužrašęs? Gerai, kai yra, kas tuos rašymus paremia, stipendiją skiria. Šiuo atveju turiu dėkoti Lietuvos kultūros tarybai.

Autorė


Daugiau

KARTOGRAFUOJANT NEBŪTĮ, 2021. Drobė, aliejiniai dažai, 16,5 x 22. Autoriaus nuotrauka

PETRAS LINCEVIČIUS: TAPYMAS MAN – TARSI ARCHEOLOGINĖ ATODANGA

Kalbino Vita Opolskytė

Turbūt nesuklysiu teigdama, kad daugelis esame susidūrę su jausmu, kai nerandame sau vietos, aplinka neatitinka mūsų vidaus, ir blaškomės ieškodami tų tikrųjų, išsvajotųjų ar net įsivaizduojamų, namų. Pasak prancūzų antropologo Marco Augé, vieta yra vienas pamatinių sociokultūrinės antropologijos konceptų, kurio svarba išryškėjo tada, kai pasaulyje ėmė viešpatauti… bevietiškumas. Būtent minėtasis įsišaknijimo siekis verčia mus savo tapatumo dairytis praeities vietose bei ten randamame palikime. Literatūrologas Regimantas Tamošaitis teigia: „Mes einame į priekį tik tiek, kiek matome atgal. Žvelgdami, atsižvelgdami atgal. Nes praeitis keistai tampa tuo vertybiniu orientyru, kuris mums nurodo ateities perspektyvą. Jei nematai praeities – neturi ir ateities. Kaip ir važiuojant automobiliu: jeigu nebūtų veidrodėlių, kurie mums parodo nuvažiuotą kelią, jausčiausi nesaugiai.“ Taigi, dabartis sudėliota iš didesnių ar mažesnių prisiminimų nuotrupų. Jų restauracija, žmonių, dalykų, įvykių, kurių ateitis esti dabar, ilgesys kuria nepasitikėjimą ne tik praeitimi, bet visomis perspektyvomis. Dabartis tampa slidi. Neišgyventų prisiminimų kvestionavimas bei panaudojimas meninėje praktikoje veikia kaip esamojo laiko refleksija, t. y. praeities griuvėsiai įkvepia savos dabarties identiteto paieškoms ar net virsta tam tikromis savų namų statybos medžiagomis. Ir nors minėtoji estetinė ekstrapoliacija galimai telieka svajonių džiaugsmu, esama gana išsamių meninių tyrimų panašiomis – genius loci atminties tyrimų kontekste – temomis. Vienas juos vykdančių autorių – tapytojas, menininkas-etnografas Petras Lincevičius.

Petras gimė ir augo Šilavoto miestelyje, Prienų rajone. 2015 m. Vilniaus dailės akademijoje (VDA) apsigynęs tapybos studijų magistrą jis liko toliau gyventi bei kurti sostinėje. Dar studijuodamas P. Lincevičius buvo įvertintas Dalios Gruodienės premija (2011) ir pripažintas geriausiu jaunuoju meno mugės „ArtVilnius’15“ menininku. Nuo 2013-ųjų jis aktyviai dalyvauja grupinėse parodose, meno projektuose bei rezidencijose Lietuvoje ir užsienyje, yra surengęs net trylika personalinių parodų. Nuo 2018-ųjų P. Lincevičius dėsto VDA Kauno fakulteto Tapybos katedroje. Šalia visų išvardytų veiklų nuo 2014-ųjų iki šių dienų dailininkas organizuoja Šilavoto Davatkyno plenerus. Galiausiai, kaip ir dera pripažintam jaunam menininkui, jo kūrinių yra MO muziejaus, Luciano Benettono, Abu Dabio „ArtHub“ bei kitose privačiose ir visuomeninėse kolekcijose.

Kalbėdamas apie pagrindinę savo kūrybos ašį P. Lincevičius atskleidžia, kad tai – mąstymas iš tam tikros vietos, iš savo žemės, tėviškės: „Tai įsišaknijęs mąstymas. Man įdomi ta savastis, kurią atsinešei, kurią nešiesi per visą gyvenimą, ir tai, kaip ji keičiasi. Kaip gali daryti įtaką vieta, kurioje gyveni, iš kurios atėjai.“ Su Petru pradėję pokalbį itin paprastais klausimais, galiausiai ėmėme kastis link šaknų, identiteto, ar, kaip mėgsta sakyti mano pašnekovas, senolių palikimo savastyje paieškų.

Viename interviu pasakojai, kad tapyba Tau – (ap)mąstymo būdas, o kūriniai – šio proceso rezultatai. Pertraukų neturėjusios bakalauro ir magistro studijos, dėstymas VDA, plenerų organizavimas, parodos, mugės, konkursai… Rodos, tapyba virtusi ir Tavo gyvenimo būdu. Petrai, kodėl pasirinkai būtent šį kelią?

Išties, sutinku, tapyba yra mano gyvenimo būdas. Ypač pastaraisiais metais į ją tenka pažvelgti ne tik iš kūrėjo perspektyvos, bet įvairiais rakursais, kas verčia mąstyti apie šią vaizduojamojo meno šaką dar daugiau ir plačiau.

Polinkį piešimui turėjau nuo mažumės, todėl į dailės užsiėmimus tėvai pradėjo leisti dar ketvirtoje klasėje, o įvairias dailės mokyklas lankiau be pertraukos iki pat stojimo į Akademiją. Nors pats to neprisimenu, tėvai pasakoja ir žodžiu taiso mano kūrybinės veiklos aprašą, teigdami, kad mano pirmoji personalinė paroda įvyko man būnant trejų ar ketverių, kai slaugės Marijampolės ligoninės koridoriuose iškabino piešinius, sukurtus man ten gulint. Vėliau, aukštesnėse klasėse, pamokos dailės mokyklose buvo tapusios kasdienybės dalimi, tad apie menų studijas pradėjau galvoti jau aštuntojoje. Tiesa, mintys krypo architektūros link, tačiau palanki įvykių seka ir reikiamu metu sutikti žmonės bei jų patarimai padėjo apsispręsti žengti tapybos keliu.

Nujaučiu, kad ir Šilavoto Davatkynas nemenkai prisidėjo prie tokio pasirinkimo. Ten formavosi Tavo asmenybė, ne tik kaip žmogaus, bet ir kaip kūrėjo, dailininko. Mokydamasis iš amžinatilsį gerbiamo tapytojo Alfonso Vilpišausko čia pirmą kartą į rankas paėmei teptuką, kiek vėliau iš jo paveldėjai ir Davatkyno „raktus“. Papasakok, koks dabar Tavo santykis su šia vieta?

Tam, kad galėčiau nusakyti savo ryšį su Šilavoto Davatkynu, turiu pradėti nuo jo atsiradimo ir istorijos apskritai. Čia daugiau nei šimtą metų gyveno moterys, pasišventusios tikėjimui, Bažnyčiai bei vietos žmonių labui. Tai buvo tartum neoficialus vienuolynas, įsikūręs tolėliau nuo Šilavoto bažnyčios. Minėtųjų moterų veikla kartu tapo ir savotiška rezistencine kova sovietų okupacijos metu.

Reikėtų pamėginti įsivaizduoti XIX amžiaus paskutiniuosius metus. Tada Šilavote vyko labai aktyvus socialinis sujudimas, kadangi klebono Antano Radušio iniciatyva buvo ruošiamasi statyti keturiasdešimties metrų aukščio mūrinę bažnyčią, kurios plytos turėjo būti degamos kaimelio pašonėje, ir sodinti didelį pušyną. Pirmoji moteris, atsikėlusi gyventi į dabar vadinamą Šilavoto Davatkyną, buvo mano giminaitė. 1895-aisiais ji nusipirko keletą arų nederlingos žemės iš vietos ūkininko greta minėtojo pušyno, turėjusio sulaikyti žemyninės kopos slinkimą ant kaimo trobų. Per visą aktyvų Davatkyno gyvavimą septynių gyvenamųjų namelių komplekse buvo įsikūrusios keturiolika moterų, aplinkinių vadintų davatkėlėmis. Kadangi iš jų net keturios – mano giminaitės, galiu teigti, kad esu savotiškai susaistytas su šia vieta. Tai dalis mano paveldėtos istorijos, jaučiu atsakomybę už jos išsaugojimą.

Keletą metų vaikystėje, kai Šilavote dar gyveno paskutiniosios davatkėlės, kartu su jomis teko pagyventi ir man. Tėvai čia persikėlė, nes sirgau astma, o pušyno oras tokiu atveju labai tinkamas. Iš tų vaikystės dienų daug nepamenu, tačiau vietos aplinka padarė ir vis dar daro įtaką mano dabartinei kūrybai.

Na, o amžiną atilsį Alfonsas Vilpišauskas į Šilavoto Davatkyną atvyko apie 2000-uosius. Šis meistro tapybos etapas yra labai įdomus, kadangi tuo metu jo darbai vizualiai itin pasikeitė – atsirado postoziškumas bei dažų tepimas ant drobės tiesiai iš tūbelės. 2004-aisiais čia jis pradėjo organizuoti plenerus, kurie, beje, tebevyksta iki šiol. Jų kuravimą Vilpišauskas 2014-aisiais perleido man ir šiemet laukia jau aštuonioliktasis. Davatkyno plenerą sunku pavadinti tradiciniu, kadangi jis labiau atitinka laikinos menininkų rezidencijos sąvoką. Siekiame, jog kiekvieną kartą užsimegztų glaudus ryšys tarp menininkų ir vietos bendruomenės, vyktų tapybos, keramikos bei kitos kūrybinės dirbtuvės, ekskursijos, pop-up paroda, koncertai. Išlaikydami artimą santykį su vietiniais, stengiamės Davatkyną atverti ir aplinkinių vietovių gyventojams.

Retrospektyviai peržvelgus Tavo kūrybinį kelią panašu, jog vieta, jos istorija ir kontekstas yra neatsiejama paties tapybinės praktikos dalis. 2015 m. savo tiriamajame rašto („Nostalgija ir etnokultūrinis identitetas kaip impulsai šiuolaikinei kūrybai“) bei praktiniame („Namukas laikui / Ryto nebus“) darbuose pasitelkdamas asmeninį santykį analizavai Suvalkijos istoriją ir paraleliai ieškojai savojo etnokultūrinio identiteto. Nuo tada praėjo nemažai laiko, tad įdomu, kaip keitėsi Tavo nuomonė apie etnokultūrines vertybes bei jų įtaka kūrybai?

Etnografinio regiono svarbos ar, atvirkščiai, nesvarbumo klausimas organiškai kilo iš tapybos proceso. Tuo metu dirbdamas su fotografine medžiaga, istorijos ženklais ir senais objektais pradėjau mąstyti apie vietos bei aplinkos, kurioje gyvenama, reikšmę žmogaus identiteto, jo būdo formavimuisi. Tokios idėjos gimė tyrinėjant archyvinę medžiagą, kadangi rėmiausi paties paveldėta istorija. Taip sužinojau, kad Šilavoto kaimelis pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas XVIII amžiuje. Sodybų surašyme minimi buvo ir mano giminaičiai, kurių palikuonys iki manęs tuose kraštuose su nedideliais pokyčiais gyveno sėsliai. Natūraliai kilo klausimas: ar toks kelių kartų gyvenimas vienoje aplinkoje galėjo daryti įtaką žmogaus formavimuisi? Ir ar konkreti vieta, jos genius loci, gali būti palikusi pėdsakus manojoje savimonėje? Taigi, nusprendžiau kalbėti apie konkrečią vietovę iš etnografinių regionų pozicijos. Nors Lietuvos populiacija nedidelė, jos etnografinių regionų skirtumai – žymūs. Tiesa, šiandien vyksta niveliacija, tačiau papročiai, tarmės, architektūra ir kiti savitumai užfiksuoti, gajūs.

Katarzynos Warno nuotrauka

JANUSZAS STROBELIS. IŠTIKIMAS SAU

Alfredas Kukaitis

Januszas Strobelis – ne vien Lenkijoje garsus džiazmenas, gitaristas ir kompozitorius. Man tai labai svarbus žmogus. Gal net vienas svarbiausių. Iki šiol jį tebelaikau neformaliu savo mokytoju ir, žinoma, artimu bičiuliu.

Tai prasidėjo jau nutolusio 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Buvo gūdūs laikai, gilaus sovietinio sąstingio metai. Turbūt jaunesnėms kartoms sunku suvokti, kad ne tik interneto neturėjome, bet net ir elementariausia informacija pro geležinę uždangą skverbėsi itin sunkiai, dozuotai. Siekiau prenumeruoti bent jau Lenkijos muzikinę spaudą, nes šioje šalyje viskas buvo kiek laisviau. Galop radosi galimybė ne vien lenkų radijo stočių klausytis, bet ir TV pirmąją programą žiūrėti. Tai buvo langelis į pasaulį…Daugiau

Kadras iš filmo „Begalybė“ (L'immensità, 2022, rež. Emanuele’is Crialese’as)

IŠPROTĖJUSIOS „KINO PAVASARIO“ MOTERYS

Silvija Butkutė

Viktorijos eroje jausmus pernelyg audringai rodydavusioms moterims būdavo diagnozuojama isterija, gydoma kraujo nuleidimu. Tačiau gyvenimo iššūkių, charakterio ugningumo, užgniaužtų emocijų nepalengvinsi primityviomis procedūromis. Tiesą sakant, kai kur dar vis pasitaiko, jog išreiškusios asmeninę nuomonę, nepritarimą ir lojalumą savo vertybėms moterys uždaromos „pailsėti“ į psichiatrijos ligonines. Nesutramdomų, kitoniškų herojų turime ir kine: režisierės Céline’os Sciammos dramoje „Liepsnojančios moters portretas“ (Portrait of a Lady on Fire, 2019), Marie Krauzter filme „Korsažas“ (Corsage, 2021), o kur dar Steveno Spielbergo motinos personažas režisieriaus autobiografinėje juostoje „Fabelmanai“ (The Fabelmans, 2022). Dalyje neseniai pasibaigusio festivalio „Kino pavasaris“ programos filmų įžvelgiau, jog kriziniai moterų gyvenimo momentai dažniausiai kyla bėgant nuo tikrosios savęs. Kuo ilgiau tai užsitęsia, tuo sudėtingesnis kelias laukia ir tuo didesnę kainą tenka sumokėti, kad galėtumei augti, keistis, atrasti save iš naujo. Vienų istorijų herojėms sekėsi geriau, kitoms likimas turėjo parengęs savo planą, tačiau galiu garantuoti – nė viena jų neliko be antro šanso atsitiesti.Daugiau

Traukinio Granvilis–Paryžius avarija Monparnaso stotyje. 1895 m. spalio 22 d. Publikuojama pagal CC licenciją

NEIŠVYKIMO MELANCHOLIJOS ANATOMIJA

Kirill Kobrin | vertė Kornelija Ragytė

1914-aisiais Giorgio’as de Chirico’as nutapė paveikslą „Gare Montparnasse“ (išvertus iš prancūzų kalbos – „Monparnaso stotis“). 26-erių menininkas tada buvo pirmojo, „metafizinio“ savo kūrybos etapo viršūnėje, po kelerių metų ši kryptis jį ir išgarsino. Apollinaire’o dėka Chirico kūryba tapo žinoma prancūzų modernistams, kurie kiek vėliau virto prancūzų avangardistais (arba ne), bet savo žinias apie keistą, kerintį „viršrealistinį“ italą perdavė kultūros grandinėle tolyn. De Chirico’as tapo vienu tų, kuriems meldėsi siurrealistai – ir net bandė užverbuoti į avangardo batalioną, vadovaujamą Bretono, – tačiau italas staiga pakeitė savo stilių, pasaulėžiūrą, tiesiog viską. Jis susidomėjo visai kitokia tapyba, į siurrealistines komandas reagavo irzliu nepaklusnumu, visaip pravardžiavo judėjimo narius, po to visiškai iškrito iš jų gretų, kad kaip numylėtinis patektų į meno žinovų, kuratorių, prekiautojų glėbį. De Chirico’as nugyveno ilgą amžių – mūsų pasaulį paliko 1978-aisiais,Daugiau

Nijolė Adomėnaitė ir kino operatorius Dmitrijus Dolininas filmavimo metu, 2004. Nuotrauka iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo

NIJOLĖ ADOMĖNAITĖ, PIRMOJI PRAKALBUSI APIE MOTERŲ LAGERĮ STALINIZMO EPOCHOJE

Liucija Armonaitė

Nijolė Adomėnaitė (1958–2009) – kino ir teatro režisierė, scenaristė, sovietmečiu stačiusi dokumentinius bei vaidybinius filmus, atskleidusius tikruosius melo ir manipuliacijos persmelkto režimo baisumus. Ji gyveno ir kūrė byrančioje Sovietų Sąjungoje, vėliau – naujojoje Rusijos Federacijos valstybėje, čia iš arti matė istorinių lūžių, politinių peripetijų suluošintų žmonių likimus. Remdamasi realiais įvykiais, archyvine medžiaga, ieškodama SSRS neviešintų faktų ir taip dėliodama savo herojų istorijas, Adomėnaitė beldėsi į žiūrovų atmintį bei sąžinę. Nors, šaliai ribojant minties ir žodžio laisvę, režisierei pavyko susukti vos šešias juostas, drąsūs filmai jos pavardę įrašė į XX a. kino istoriją, buvo įvertinti apdovanojimais, rodomi JAV ir Europos festivaliuose. Visgi tėvynėje ne visi Adomėnaitės darbai pasiekė kino teatrus; ją geriau pažinojo lietuviai kinematografininkai, su kuriais Nijolė susitikdavo ir bendraudavo per renginius užsienyje. Todėl – likimo ironija – išskirtinės menininkės palikimas nepelnytai liko mūsų kultūros užribyje. Šis tekstas skiriamas artimesnei pažinčiai su autore, apie kurios gyvenimą ir kūrybą kalbėti atskirai tiesiog neįmanoma.


Daugiau

Jorge'ė da Cruzas Kraštovaizdžio gabalėlis – ola I, 2018. Popierius, anglis, 80 x 20

KRAŠTOVAIZDIS: NEPAŽINUS, KONTEMPLIATYVUS, PILNAS JUDESIO

Bernard Lassus ir kt.

Šiame žurnalo numeryje dalijamės naujais tekstais, išverstais kraštovaizdžio architektūros (VILNIUS TECH) studentų. Čia už sodo ribų išplečiama pati „kraštovaizdžio“ sąvoka, skleidžiasi jo projektavimo ir tyrinėjimo kompleksiškumas, o stabilią horizonto liniją supurto choreografiškas žvilgsnis.

Skirtingų autorių – praktikuojančių kraštovaizdžio architektų – apmąstymai yra knygos „Landscape +“ dalis. Joje eskiziškuose tekstuose nagrinėjami 100 žodžių, nusakančių kraštovaizdį bei su juo susijusias koncepcijas. Šįsyk pub­likuojami, juos skaitant paeiliui, suveikia kaip triptikas: pradžioje nupasakojamas kraštovaizdžio nepažinumas dėl neišvengiamo atstumo, kuris yra jo egzistavimo sąlyga, tada panyrama į kraštovaizdžio teikiamą kontempliaciją, o galop atsiskleidžia nepasiekiamame, kontempliatyviame kraštovaizdyje vykstantis nuolatinis aplinkos „šokis“.Daugiau

Ieva Brikė. Bartoszo Frątczako nuotrauka

IEVA BRIKĖ: VALSTYBINIO TEATRO AKTORIAI PRIMENA NBA ŽAIDĖJUS

Kalbino Gintarė Žaltauskaitė

Menininkė Ieva Brikė (gim. 1991) aktorystę mato kaip amatą, kuris pasaulį gali padaryti geresnį. Gyvenimą didmiestyje ji išmainė į Panevėžį ir Juozo Miltinio dramos teatro (JMDT) sceną, kur Ievą galima išvysti naujausiuose spektakliuose „Jona“ (rež. Aleksandras Špilevojus, 2023), „Kūnai“ (rež. / chor. Marius Pinigis, Adrianas Carlo’as Bibiano’as, 2022), „Auksinį scenos kryžių“ ką tik pelniusiame „Laukyje“ (rež. Olga Lapina, 2022) ir kituose jau penktą sezoną čia kuriamuose vaidmenyse (ne veltui I. Brikė pelnė 2022-ųjų JMDT Metų aktorės titulą). Tačiau jos veikla ir mintys kur kas platesnės nei teatro juodojo kubo erdvė. Nors didžiausią laiko dalį aktorė skiria įkūnyti personažams, repeticijoms pasibaigus ji aktyviai dalyvauja teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos „Asitežas“ veiklose, taip pat vysto bei koordinuoja nepriklausomus edukacinius ir kūrybinius projektus.Daugiau

Dirbtinio intelekto iliustracija

DIEVAI IŠ MAŠINOS? DIRBTINIO INTELEKTO ĮSIGALĖJIMAS GALI LEMTI NAUJŲ RELIGIJŲ ATSIRADIMĄ

Neil McArthur | vertė Eglė Petreikienė

Netrukus tapsime naujos religijos gimimo liudininkais. Per ateinančius kelerius metus, o gal net ir mėnesius, ims burtis sektos, garbinančios dirbtinį intelektą (DI).

Naujausios kartõs dirbtiniu intelektu paremti pokalbių robotai, apimokyti pagal gausius kalbos modelius, pirmuosius vartotojus stulbina – o kartais netgi baugina – savo galia. Tai tos pačios pakylėtos emocijos, kurios slypi mūsų dieviškumo patirties esmėje.Daugiau

„The New York Times“ žurnalistą Keviną Roose’ą išgąsdino bendravimas su dirbtiniu intelektu https://youtu.be/f24JL0nnhcA

DIRBTINIO INTELEKTO ATEITIS: APRIBOTI, UŽDRAUSTI, O GAL MYLĖTI IR GARBINTI?

Eglė Petreikienė

Neabejoju, kad tarp „Nemuno“ skaitytojų tikrai yra mačiusių JAV režisieriaus ir scenaristo Spike’o Jonze’o mokslinės fantastikos dramą „Ji“ (Her, 2013). Filmo siužeto pagrindas – vienišo rašytojo Teodoro ir kompiuterio, t. y. DI asistentės Samantos, meilės ryšys, kuris – kaip nesunku nuspėti – baigiasi liūdnai. Prisiminiau šį filmą žiūrėdama vieną CNN parengtą interviu ir pagalvojau: prabėgo tik dešimt metų, ir tai, kas tada atrodė futurologinė išmonė, šiandien aptarinėjama žiniose kaip neįtikėtinas, bet realus nutikimas.Daugiau

VISŲ DIDŽIŲJŲ MENO KŪRINIŲ KLASTOČIŲ PASLAPTIS

Jeffrey Taylor | vertė Viktorija Sab

„Klastotojo pasakojime“ – naujuose nuteisto padirbinėtojo Shauno Greenhalgho memuaruose – autorius atskleidžia, kad tai jis nutapė Leonardo da Vincio „Gražiąją princesę“ (La Bella Principessa), kurios vertė siekia 100 milijonų JAV dolerių, ir netgi prisipažįsta šį paveikslą sukūręs pagal prekybos centro kasininkės atvaizdą.

Jei S. Greenhalgho teiginiai teisingi, kaip minėtasis falsifikatas taip ilgai liko nepastebėtas? Kaip jis prasprūdo pro daugelio meno istorikų ir tariamų ekspertų akis? Neabejotina, kad šis sukčius gebėjo derinti puikius tapybos įgūdžius su meno istorijos, medžiagų bei technikos išmanymu, tačiau vien to nebūtų pakakę apgauti tiek daug žinovų.Daugiau

VIRĖJAS IR MOTERIS, ARBA UN RENDEZ-VOUS

Evaldas Žaliukas

Tęsiame vasario numeryje pradėtą ne rašytojų kūrybos rubriką. Evaldas Žaliukas gimė Kniaudiškių kaime (Panevėžio r.), mokėsi Panevėžyje, o studijuoti išvyko sostinėn – pasirinko tuometį Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Kurį laiką dirbo Panevėžio kraštotyros muziejuje, tačiau supratęs, koks jo tikrasis pašaukimas, ir atsiradus galimybėms, patraukė į Londoną mokytis kulinarijos meno. Vestminsterio „Kingsway“ koledže tapo profesionaliu virtuvės šefu, dirbo garsiuose Jungtinės Karalystės sostinės restoranuose. Jis – mentorius, lektorius, keturių kulinarinių knygų bendraautoris, gastronominių straipsnių autorius, tyrinėjantis ir lietuvišką valgių gaminimo istoriją. Sąmoningos mitybos propaguotojas bei aktyvistas, siekiantis maisto revoliucijos mūsų šalyje. Taip pat – tarptautinės šefų organizacijos „Aregala International“ atstovas ir „Chefs Sans Frontieres“ ambasadorius Lietuvoje. E. Žaliuko patiekalus dažnas vadina meno kūriniais. Atradęs laiko, šefas rašo eilėraščius, trumpąją prozą.


Daugiau