Jonas Maldžiūnas | Poezija

***

Audros sūkurys, vėjas ir skeveldra
Besisukiojanti tarp jų
Su prisipažinimu
Peizažo nualinto
Mojančio lietaus ranka
Iš po skverno
Slėpusio ją
Iš po lovos
Migdančios vaiką
Iš po ledo luito
Sušildančio čiabuvį
Namuose pilnuose keisčiausių dievų

***

Mandarinas, naikintuvas ir pipiras
Surišantis 100 skonių pyragą
Staigiai maunantis virš garso
Į nematomą krantą
Lapkričio mėnesį plaukiant per Nemuną
Su pinigais ir rūbais
Į juodą nežinią
Nešamas srovės farvateriu nežinia kur
Kol randi dugną ir praeina noras nusiskandint
Kol tave randa šeima
Gulintį ant kranto žolėje
Leisgyvį veidu į dangų
Veidas į veidą
Parneša namo į realybę

2021-02-21
Tags: