Jonas Maldžiūnas | Poezija

***

Širšių lizdas, pavogta jaunystė ir kamanė
Bruzdanti medaus koryje
Elektros skydinėj per klaidą
Atsitūpusi ant žaibo
Nupiešto ant durų
Skonio saldaus pavogto
Jaunystėj senolio balsu už akių
Žvairų mėlynų, aptrauktų šilku švelniu
Atmenančiu giminystės ryšius
Seno bitino iškėlusio vėliavą baltą
Lyg sniegas vidury žiemos
Plazdančią virš smėlio vežimo
Vandenyno bangų ošimo
Iš po skverno pasaulio mėlyno

***

Laukas, kopūstas ir galva ant sidabrinio padėklo
Mėnesienoj jaunoj plaka liežuviu kokteilį
Iš nuodėmių neišaiškintų
Gale svieto prasižiojusioj burnoj
Mėlynom lūpom ir raudonais plaukais
Surištais pakulom
Šiurkščiai dūsauja į taktą
Traktoriaus burzgiančio
Dvokiančio mazutu ir srutom
Prakaituojančio mechanizatoriaus
Rankoj padėklas

2019-04-24
Tags: