fbpx

Gintaras Patackas | Eilėraščiai

galva

Gyvenimo nuėjęs visą kelią
aš pomirtinėj girioje randuos
klausaus graudžių raudų rugiuos kūkalio
ir laidotuvių kunigo maldos
guliu sau vienas žemuogių pievelėj
taip kaip gulėjau gyvas kitados
aš filme bergmano jaunutis žalias
ir nieks nė cento už mane neduos
ateis tik girtas gintaras ambalas
iš jo šią dieną man jokios naudos
tačiau aukščiausias naudingumo balas
kovot jis pasiryžęs visados
pratybos dvasios amžina kova
nuo jos man kartais nulekia galva

triušis

Dizainas čia nefainas broli triuši
o kaip čia netvarkyti aplinkos
gyvūnija žiūrėk kokia nutriušus
nuvyto gėlės gyvos kitados
žinau mane dabar tu žiauriai muši
kad neišvengsiu aš dabar skriaudos
ir ką daryt dagiai tau drasko kūšį
tačiau bėdos nebūna be naudos
štai eina daiktas panašus į lūšį
jo paprašyk ir viską atiduos
įsiutęs imsi dar tu jį užmuši
o ne aš neužmiršiu niekados
antano dantės jis dabar gyvena
toli nuo kauno centro ir fontano

2017-03-20
Tags: