fbpx

Tomas S. Butkus | Eilėraščiai

_____

asiūklių segmentai
tarp pirštų
nepirštų
žemėraščių
drumzlių
dienų
išmestų netikėtai
iš oro baliono
su smėlio
maišu
su tuo kas susineria

          žleg
          telėjus
          į molį staiga –
          nebegyvas
          žodžių
          betonas

_____ dėlės

vakaras
šiurena dilgėlių lapus
prieš lietų akmenis guldo
į molį
po velėna
po žolėm
po juodžemiu
sutrupančiu į akis
sulipančiu į gumulus
kurie plečiasi
pampsta
ir nesitraukia nuo iš dangaus
dryktelėjusių seilių
nakties padarams
siurbiantiems
pilnaties šlapimą

_____ širdis

mano širdis kaip mirtis
plakanti dūmus
jais lyg per vandenį
eina vakaro ugnys
titnago žmonės
ir žalvario žmonės
žemės ir žuoliai
rytuose liula
krabo mėsa
čežantis šarvas
kerpa mano krūtinę
mano širdis
kaip mirtis
bėga per naktį
tik naktis balta
kaip drobulė
tik naktis
pilna
neužgijusio sapno
jo dugne mano sesės
valgo man kepenis
jo dugne mano broliai
lesa akis
jo dugne mano tėvas
krauju mazgoja sau kojas
jo dugne mano motina
kaulus baltus
stumdo į ugnį
mano širdį
dabina
baltu skreitu

2017-06-20
Tags: