Steve Evans | Eilėraščiai

Anoreksija

Virstu savimi
lazda figūra vienaskaita
išsineriu iš krūtų ir šlaunų
apvalumų
nusimetu kas neesminga
spragtelėjus pirštu
apduję kūno sluoksniai
virsta senais drabužiais iš kurių išlipu šviežiai
supaprastėjus

spalvos dingsta
jų nebylus ryškumas
kvapai įkyrūs
juos grąžinau
gyvenu mažmožiais
pavirstu vandeniu
laisva ir nenulaikoma
pagaliau
anapus bjaurių pojūčių
tiktai gyvulys

traukiuosi iš čia
tai tartum išnykimas
numetu savo perteklius
esu plonai iškalta mėnesiena
ant platesnio ežero paviršiaus

Trečiasis angelas

Setas
trečiasis angelas
barkštelėjo į mano langą
ir mes vėl vaikštinėjom po sodą –
nebegaliu daugiau jis tarė

Pažvelgiau į skruzdes žolėje
išbarstytus žiedus
po slyvų medžiais
visur ilgai žvalgiausi
tik ne į jį
stovintį
vakaro šviesoj
susimąsčiusį

Jis ranką pakėlė prie kaktos
tada suvokiau galįs permatyt kiaurai jo pirštų galiukus
susiraukšlėjusius lyg būtų
mirkęs per ilgai vonioj
atrodė senas pavargęs
metai prieš marą
metai prieš tai kai pripratom
prie angelų kaulų

Steve’as Evansas gimė miestelyje netoli Adelaidės, Pietų Australijoje. Baigęs studijas Adelaidėje dirbo buhalteriu, vėliau studijavo ir dėstė kūrybinį rašymą Flinderso universitete, kuriame tebedirba. Jis yra išleidęs septynis poezijos rinkinius. Kai kurie buvo apdovanoti įvairiomis premijomis, tarp jų – Kvinslando valstijos, Jungtinių Menų, Naujosios Anglijos ir kitais prizais. 2008 m. jam suteikta Pietų Australijos Barbaros Hanrahan stipendija savo aštuntajam poezijos rinkiniui „Gyvulių instinktai“ užbaigti.

Iš anglų kalbos vertė Lidija Šimkutė

2017-12-20
Tags: