fbpx

Grzegorz Kielar | Eilėraščiai

nėra taip miela ponia

pone jūs toks protingas
kaip jūs tai darote

nėra taip miela
ponia nėra taip
esu tik jautrus šviesai
kai kas vadina mane
vaizduotės šarlatanu
arba pono .D. numylėtiniu

jei jūs ponia tik sutiksite
tapti mano lyriniu avataru
papasakosiu apie asmeninį velnią sargą
kurį maitinu iš rankos po trijų degtinės

nėra taip miela
ponia nėra taip
esu tik jautrus šviesai
priglobiu žodžius paliktus be priežiūros
o vėliau lėtai paleidžiu

jei jūs ponia tik panorėsite dėsiu dar
istoriją apie Mikelandželo arba
Karavadžo meilužius

noriu tik kukliai pastebėti miela
ponia kad sėdime jau antrą valandą
sausomis gerklėmis

žmogus su spinta

žmogus tai ne
gražus žvėris
kaip daugelis kitų žinduolių
pasirodo epizodiškai
daiktų gyvenime

štai pavyzdžiui spinta
žino savo vietą
ir žino paskirtį savo
bet neplanuoja rytdienos
anei porytdienos
netriukšmauja rytais
bet ir tylomis nesiblaško
iš kampo į kampą
nemoka pati atsiverti
ar užsiverti
ar prarasti savitvardą
nors akimirkai

sąlyginai atspari gyvenimui
tačiau bejėgė
kaip stalas kėdė bobutės akiniai

tylomis sukasi kartu su žemės rutuliu
aplink saulę
spintai taip pat nebūdinga justi
egzistencinio nerimo
tai būtų itin perdėta
ir neįtikėtina

kas kita žmogus jo santykis su spinta
yra labiau praktiškas ir besąlygiškas
kai gyvenimas pernelyg mindo jam kojas
visada gali užsimerkti ir trenkti į ją
kakta

skauda taip pat bet kraujo nematyti

Gžegožas Kielaras gimė 1954 metais Lenkijoje, Tarnovske Gury mieste. Ten gyvena ir dabar. Baigė vietinį chemijos technikumą, vėliau studijavo lenkų filologiją Katovicų Šlionsko universitete (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Dirbo mokytoju. Literatūrinis debiutas įvyko gan vėlai – 2011 metais. Tai buvo eilėraščių rinktinė „I chyba lepiej tak“ („Ir ko gero taip geriau“). 2014 metais poetas išleido antrąją knygą „Skrajem“ („Pakraščiu“), o 2016-aisiais pasirodė trečioji jo eilėraščių rinktinė „Węzły węzełki“ („Mazgai mazgeliai“). Čia pateikti vertimai iš visų knygų. Gžegožo Kielaro eilėraščiai pirmiausia išpopuliarėjo radijo dėka. Krokuvos ir Katovicų radijo vedėjai noriai transliavo jo eiles literatūrinių laidų metu, rašytoją imta kviesti į poezijos skaitymus ir festivalius. Jo eilės pateko į antologiją „Czy w tym mieście mieszka poeta“ („Ar šiame mieste gyvena poetas“).

Lietuvių kalba autoriaus poezija skelbiama pirmąjį kartą.

Iš lenkų kalbos vertė Tadas Žvirinskis

2017-09-20
Tags: