FOKUSININKO KERŠTAS

Olenka Martynyk

Stephenas Leacockas (1869–1944) – Kanados humoristas, gimęs Svonmore, Hampšyro grafystėje (Didžioji Britanija). Nuo šešerių metų augo Ontarijo provincijoje, Kanadoje. Studijavo Toronto ir Čikagos universitetuose. 1903–1936 m. dėstė politinę ekonomiką Makgilio universitete. Jo pirmoji knyga – „Politikos mokslų elementai“ (Elements of Political Science, 1906), o rašytojo humoristo karjera prasidėjo nuo apsakymų rinkinio „Literatūrinės klaidos“ (Literary Lapses, 1910). Kūrėjas, į kurį skaitytojai žiūrėjo kaip į Kanados Marką Twainą, nuo 1910 iki 1945 m. išleido 12 plataus diapazono humoristinių rinkinių; kritikai mini ir jo nebaigtą autobiografiją „Berniukas, kurį palikau praeityje“ (The Boy I Left Behind Me). Rašytojas taip pat paskelbė darbų apie savo pasirinktą literatūros žanrą: knygas „Humoras: Jo teorija ir technika“ (Humour: Its Theory and Technique, 1935) bei „Humoras ir žmogiškumas“ (Humour and Humanity, 1937).

Vertėjas

– Dabar, ponios ir ponai, – tarė fokusininkas, – parodęs jums, kad audekle nieko neįvyniota, ištrauksiu iš jo akvariumą su auksinėmis žuvelėmis. Presto!
Per visą salę nuvilnijo žiūrovų aikčiojimai:
– Oho, koks stebuklas! Kaip jis tai padarė?..
Tik vienas toks Nuovokusis, sėdėjęs pirmoje eilėje, pasilenkė prie kaimynų ir garsiai sukuždėjo:
– Jis – turėjo – tą – savo – rankovėj.
Žmonės supratingai palinkčiojo galvomis.
– A-a… taip… tai aišku…
Po minutėlės visoj salėj jau bangavo jų balsai:
– Taigi – taigi – jis – turėjo – tą – rankovėj.
– Kitas mano triukas, – tęsė fokusininkas, – žymieji Hindosteni žiedai. Atkreipkite dėmesį, jog jie – akivaizdžiai paskiri. Aš papūsiu į juos, ir jie susikabins! Presto!
– Pfuuu – dzinkt – dzinkt – dza-dzankt!
Apstulbusi salė garsiai šurmuliavo.
Tik žmonėms nurimus pasigirdo Nuovokiojo šnabždesys:
– Aiškiai – turėjo – kitą – vėrinį – rankovėj.
Vėl visi pritariamai palinkčiojo šnabždėdami:
– Tie – suverti – jau – buvo – jo – rankovėj.
Fokusininko veidas paniuro ir apniuko, tačiau jis nenutraukė pasirodymo.

2022-07-26
Tags: