fbpx

KOMENTARAI

Andrius Marcinkevičius

Komentarai rašomi tam, kad „padėtų išryškinti pobūdį tų veiksmų, kuriais autorius santykiauja su kalba“. Ir kad papildytų skaitymo procesą, pagelbėtų kai kuriuos dalykus atrasti ir patiems skaitytojams. Taigi: Let’s rejoice after discovering Joyce! – Džiūgaukime atradę Džoisą!
Labiausiai (šį kartą) pasitarnavo šie autoriai ir jų mintys.
DAVID DAICHES, JON STALLWORTHY (D., S.) „The Twentieth Century, James Joyce“ in The Norton Anthology of English Literature, Volume 2, New York, London: W. W. Norton & Company, Inc., 1962;
ROLAND McHUGH (R. M.) Annotations for „Finnegans Wake“, Baltimore: Joh Hopkins University Press, 2016; ir joje:
C. K. OGDEN (O.) Notes in Basic English on the Anna Livia Plurabelle Record (Joyce appears to have ellaborated in production of these notes);
RICHARD ELLMANN (R. E.) James Joyce, London, Melbourne, Toronto: Oxford University Press, 1966;
ANTHONY BURGESS (A. B.) Here Comes Everybody, London: Arrows Books Limited, 1982;
SEAMUS DEAN Introduction (su skyrių pavadinimais ir turinių santrauka), FW (1992);
LEN PLATT Introduction in FW (2012).
PASAULIO VIETOVARDŽIAI. EUROPA (PVE).
VISUOTINĖ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA (VLE).

1 – Ana Livija Daugiagrožė – orig. Ana Livia Plurabelle. Prašome susipažinti su dviem istoriniais pastebėjimais apie išskirtinę šio skyriaus veiksmo vietą:
1) „Tai plepus dialogas skersai upės – kalbasi dvi skalbėjos, kurios atėjus nakčiai virsta medžiu ir akmeniu. Upės vardas Ana Lifi.“ – J. JOYCE’AS: 1924 03 07 laiške žurnalo „Egoist“ redaktorei Harriet Shaw Weaver;
2) „Ši mintis apie skyriaus veiksmo vietą, – kartą pasakė jis, – gimė kelionėje į Šartrą, kur pamatė moteris, skalbiančias baltinius abiejuose Ero [Eure] krantuose.“ – R. Elmann James Joyce, interviu su Arthuru Poweriu, 1953.
2 – ar nesi kennet – ar nesi įsidėjus / įsikalus į galvą; „kennet“ – „ken it („know it“) + Kennet (river ir England)“ (D., S.) – žinoti tai + Kennet (upė Anglijoje).
Ken (kenned, kent) škot. – 1) žinoti 2) pažinti (iš veido, šnek.).
Pasikartokime: visas skyrius yra dialogas, veiksmo vieta – abu Liffey (Lifio) upės krantai Dubline. Upės „Finegano šermenyse“ simbolizuoja gyvenimo tėkmę. Aliuziniuose žodžių žaismo deriniuose visame skyriuje išvydau daugybę – 1019 – upių vardų.
Tuoj pat – „sutemos tirštėja“ – orig. the dusk is growing: „Šioje vietoje ta moteris, kuri turi pavirsti medžiu, mato save pačią, atsispindėjusią aukštyn kojom vandenyje“ (O.); forma tokia, kokią ji įgaus ištraukos / skyriaus gale;
„leidžia šaknis“ – orig. are taking roots: R. M. anotacijose „į kompaniją“ parinkta upė Root, kaip ir pirmame sakinyje, „pramanu“ (angl. taling) upė Taling. Be to, „šaknys“ gali žymėti, kad „užėjo panagės“.
3 – menka paguoda – „pareiškia ta moteris, kuri vėliau taps akmeniu“ (O.); orig. cold cher’s: „cold cheer (t. y. cold comfort) – „menka paguoda“ + cold chair (seat) – šalta kėdė (sėdimoji vieta) + galbūt culture“ (D., S.). „Dalyvaujant“ (prisideda kuriant kalbinę prasmę) ir „upei Cher“ (R. M.) bei pranc. chair: flesh = žmogaus kūnas; kūniškumas; „visa į pelenus“ – orig. gone ashley: gone to ashes – pavirtus pelenais. (Lit. būtų „virstu pelenais“, bet reikia perteikti šnekamąją kalbą.)
Frazė primena mitinio Fenikso žūtį liepsnose ir atgimimą: iš mirusio paukščio pelenų pakyla naujas feniksas – jaučiu tikslią atitiktį Joyse’o kūrybai!
Čia „įtraukta“ ir „upė Ashley“ (R. M.): angl. ash grey – pelenų pilkumo.
„Šiuolaikinė kultūra, kuri gali suteikti tik menką paguodą (cold cheer – pždž. prk. šaltas, abejingas, nesvetingas džiaugsmas ar linksmumas), yra irimo stadijos, „virstanti pelenais“, naujame kultūriniame-istoriniame cikle (pasak G. Vico ciklinės istorijos raidos teorijos, kuri labai svarbi šiam romanui) ši stadija eina prieš atgimimą.“
„Gone ashley“ taip pat reiškia „pavirtęs ash medžiu“, t. y. „pavirtęs uosiu“: šiai veikėjai / kalbėtojai taip šalta, jog ji jaučiasi, lyg virstų medžiu: stingsta“ (D., S.).
4 – Fieluhr? Filou! – Viel Uhr? (vok.) – Kiek valandų? Filou! [filu] (pranc.) – sukčius, vagišius, kišenvagis.
VARIANTAI:
1) „Klausimo aidas skamba taip, jog įteigia mintį, kad laikas yra vagis“ (D., S.).
2) „Filou“ (angl. scoundrel), sušuktą prancūzo skersai Reino, kitame krante vokietis išgirdo kaip „wie viel Uhr?“ (what’s the time?)“ (R. M.).
Būtina turėti omenyje ir upę Fie
5 – saon – „soon + Saône (Sona, upė Prancūzijoje) (D., S.) – greitai + Sona: „bus greitai“ (jei „be upės“); „vok. shon: already – jau“ (R. M.).
6 – senne – „since + Senne (upė Belgijoje) (D. S.) – nuo tada.
7 – erewone – „e’er a one + Erewhon (Samuelio Butlerio romano „Nowhere“ pavadinimas, užrašytas atbulai“ (D., S.) – kada nors žmogus + Erewhon. Iš inercijos sukeistos vietomis ir dvi raidės: „kalba“ ir „upė Erewon“ (R. M.).
8 – clogh – „Clock or bell (Irish) + the name of an Irish river (D., S.) – „clog (air.) – laikrodis ar varpas + Airijos upės vardas“ [Clogh]. „Voterhauso“ – orig. Waterhaouse’s.
Tuoj pat – „aš girdėjau“ – orig. „I hurd“ vietoj reikiamų „I heard“. Galima spėti, jog dėl „upės Hurd“ (R. M.) įtakos.
9 – bach – „Brook (German) + dear (Welsh)“ (D., S.) – „upokšnis (vok.) ir brangus (vališkai)“. Gal „upokšnis“… iš skausmo?.. „Misis Konvėj, misis Riordan Portrete prototipas, sakydavo: „Oh, my back, my back, my back!“ (R. M.).
10 – Ilgai trunkančius skausmus le Pastangas – orig. Aches-les-Pains; šią lengvai iš anglų kalbos išverčiamą konstrukciją siūloma „plg. su Aix-les-Bains, France“ (D., S.) – „Eks le Benu, Prancūzija“.
Čia veikia ir „upė Ache“ (R. M.), o romano herojė ALP (Anna Livia Plurabelle) – ALD (Ana Livija Daugiagrožė) R. M. anotacijose gretinama su minėtu vietovardžiu Aix-les-Bains (užrašyta tokia „pora“). Tuoj pat pažymima, jog sakinyje-žodyje „Pingpong!“ yra „upės Ping ir Pongo“ (R. M.).
11 – Tai Gražuolis Sexaloitez! – [šventei]!; „Sex (Latin, „six“) + läuten (vok. „skambinti“ [varpais])“: Šeštaskambis! R. M. anotacijose šalia – upė Belle. Ji užrašyta, kaip ir beveik visos upės, be vietos nuorodos, – ne tai svarbiausia. R. M. į savo knygą įtraukė ir pavasarinį Ciuricho festivalį Gechseläuten bei vok. Leute: people – žmonės.
Angelo varpas skamba kas 6 (šešios) valandos. „Angelus: ‘et concepit de Spiritu Sancto’ (and she conceived of the Holy Ghost) (R. M.) – „ir ji pastojo nuo Šventosios Dvasios“; pranc. Saint-Esprit: Holy Ghost. Upė Pang“ (R. M.).
„Ir Concepta – de Siųst-mus-melstis“ – orig. pabaiga „de Send-us-pray“, o šio dvikalbio paliepimo pradžia prancūziška: concept – sąvoka; conception – idėja, sumanymas. Taigi tuoj pat einančio sakinio pradžia – „Ir sumanymas…“
12 – Išgręžkite apdarus! Gręžkit iki lašo! – orig. „Wring out the Clothes! Wring in the dew!“ Siūloma: „plg. su Tennysono „Ring out the old, ring in the new“, In Memoriam [A. H. H.] (D., S.; R. M.).
13 – Godavari, vert liūčių! – „God of Eire – Airijos dieve + taip pat Godavari – upė Indijoje“ (D., S.); „vert“ – avert (nukreipti) + vert (pranc. „žalias“) – kad liūtys (orig. the showers) padėtų žolei žaliuoti; dar „veikia“ upės Vert ir Shower“ (R. M.).
Tuoj pat „savo“ – orig. thaya, nes yra ir „upė Thaya“ (R. M.); „Aman“: angl. Amen, liet. Amen; tebūnie taip!
„Amana – upė; aman (turk.): pardon“ (R. M.) – atleidimas, dovanojimas; prašom pakartoti!; atsiprašau (neišgirdus).
Būkite budrūs: jums bus padovanota subtili nuolatinio moteriško mokymo / nurodinėjimo kritika sakinyje „Tiesk ant savo, o aš…“
14 – Der went – „der Wind (vok.): the wind – vėjas + Derwent, upė Anglijoje“ (D., S.).
Toliau – „Aš padėsiu“ – orig. I’ll lay, yra ir upė Lay. „Vyras ir jo nuotaka“ – orig. A man and his bride, yra upė Bride; „susikabinę“ – orig. „embraced (sl.): copulate“ (R. M.) – poruojasi (gal riebiau ir nenorėjo, užteko „susi- [beveik – rakinę“], o ne form. apsikabinę).
Tik tik „praplaukė“ „upė Churn“ (R. M.); orig. It’s churning [= turning] chill – nukrečia šiurpulys.
15 – Mėsininko prijuostę… praeis pro šalį. – „Bastūnai“: orig „strollers: thieves“ (D.) – „vagys“; „mėsininko prijuostė“ įdėta tarp baltinių ir „ji taip blogai išskalbta, kad niekas jos neims“ (O.).
16 – Šešios paprastos… vienas kūdikio šalikas. – „6+10+9+1+12+1=39 daiktai; jie simbolizuoja 39 Articles of Church of England – 39 Anglikonų bažnyčios dogmas“ (R. M.);
„palaikyt prieš ugnį“: „karo metu slapto turinio žinias / laiškelius rašydavo ant frotinių audinių“ (O.); „code’o“ – „cold (šaltas; neryškus, išblėsęs pėdsakas; ekspromtu, nepasiruošus) + code (t. y. „tas kodas, kuriuo parašyta ši knyga“)“ (D. S.).
17 – Jossiph – Joseph + joss (maiš. anglų „Dievas“) + gossip (kuris kildinamas iš god-sib, vid. amžių anglų, „dievas-tėvas“) (D., S.).
„Upės Joseph ir Joss“ (R. M.).
Skalbėjos juda „savo krantuose“ žiočių link; „kadangi upė [Liffey – Lifis] platėja, atstumas tarp jų didėja“ (O.), be to, kinta ir oro drėgmė bei temperatūra. Todėl sakiniu „Kieno galvūgalis?“ (orig. Whose head?) galėjo tapti ir „Who said?“ – „Kas pasakė?“ „Žodžiai, ištarti vienos kitai, jau neaiškūs…“ (O.).
„Mutter“ (vok.) – Motina. „Upė Mutt“ (R. M.).
18 – Deataceas! – „Iš lot. „Deive, galėtumei nutilti!“ Dea Tacita romėnų mitologijoje – vardas, kuriuo kartais pavadinama Acca Laurentia, Herkulio mylimoji / numylėtinė, Romulo ir Remo motina – globėja“ (D., S.).
Lot. taceus: be quiet – tyliau!
Deo Gratias pasakoma nusičiaudėjusiam asmeniui“ (O.).
„Wharnow“: „Wharf + now“ (J. B.) – Prieplaukoj dabar; „upė Warnow; „alle“ (vok.): angl. all – visi; upė Alle“ (R. M.).
19 – Karalystėj prapuolęs… jiems tėvui. – Orig. In kingdom gone or power to come or gloria to be to them farther. Tai dėl oro, susilpnėjusios klausos ir atstumo pakitusios maldos „Tėve mūsų“ frazės: Lord’s Prayer: „Thy kingdom come… power and the glory… Glory be to the Father“ (R. M.).
20 – Allalivial, allalluvial! – „Sudėtinis arba daugybinis žodžių žaismas – Anna Kivia + all alive (visi gyvi) + la lluvia (isp. „lietus“) + alluvial (geol. Aliuvinis: samplavinis, sąnašinis) – įteigiant mintį, kad motinos upės vaisingumas siejamas su ALP. Ir mažiausiai – dar dvi čia įlietos reikšmės:
1) All alive O! – rėkia austres / krabus pardavinėjantys gatvės prekiautojai;
2) Alleluia – IV a. lotyniško Biblijos vertimo (Vulgatos) variantas; orig. Hallelujah“ (D., S.).
21 – alla stranger – iš pranc. à l’étranger: abroad – užsienyje (D., S.; R. M.); „prarasti“ – orig. lost; yra „upė Lost“ (R. M.).
22 – Ta pati šaka iš tų Šenonų… – orig. same brooch of the Shannons; giminės / genealoginio medžio „šaka“ – angl. a brooch. Šis žodis kartu (prisiminkime „vienu metu“ įžanginiame straipsnyje) gali turėti ir kitų reikšmių: papuošalas (pvz., sagė) arba ornamentas (herbe); Šenono (Shannon) upę žino visi.
„211.09: for Nancy Shannon a Juami brooch.“ (R. M.) (Anotacijų autoriaus priminimas, kur romane jau buvo paminėta Nancy Shannon: mūsų ištraukos pradžia – p. 213.11, dabar esame p. 213.33 – ištirtos 23 eilutės iš pasirinktų 97-ių).
23 – Dunders de Dunnes – pavardės forma rodo, kad kalbama apie aristokratišką anglų-normanų šeimą.
Ogdeno eilutė R. M. knygoje: „dunce… Duns Scotus School of Thought.“ Mokslininkas primena mums žymiąją škotų filosofijos mokyklą ir jos įkūrėją.
„Dunder“ – nuoroda į thunder – griaustinį: jau netoli „Dundulis“, tikiu, kad rasime – ir ne tik, nes R. McHugho knygoje, pp. XVII–XXX, išspausdintame 61-os kalbos (iš 65-ių pagal S. Deaną) santrumpų sąraše yra ir „Li – Lithuanian“. Smagu!
Dun (air.) – kalva; fortas (t. y. įtvirtinimas) ant kalvos; liet. atitikmuo – piliakalnis.
24 – Marklando Vunmedžio žemėje – orig. Markland’s Vineland: „Borderland (Pasienio žemė) + lando f mark (t. y. pinigų žemė arba Amerika)“ (D., S.); „Markland’s wineland – normanų vikingų vardas, duotas Amerikai“ (O.); „Markland, Vinland (sen. nor.) – Šiaurės Amerikos dalys“ (R. M.). „Abu vyrai, Karalius Markas iš Kornvalio („Tristano ir Izoldos“ herojus) ir Markas Evangelistas, yra svarbiausi simboliniai „Finnegans Wake“ veikėjai“ (D., S.).
25 – Brendano silkių balos – ši „bala“ – tai „šnek. Atlanto vandenynas“ (D., S.; O.).
„Šv. Brendanas buvo airių vienuolis, išplaukęs į Atlantą, kad rastų žemišką rojų“ (D., S.).
26 – yangsees’s – „Yankees‘ + Yangtze (upė Kinijoje); tie „de Dunnes“ turėjo išpūstas (patinusias) galvas, jeigu emigravo į Ameriką“ (D., S.); „numerį devintą“ – „tokiu skaičiumi (9) ženklinamos didelio dydžio skrybėlės. Amerikietis airis yra labai geros nuomonės apie save“ (O.)
Asociacija: „Agnes: Paryžiaus moteriškų skrybėlaičių modeliuotoja / prekiautoja; upė Hat Creek“ (R. M.).
27 – Bidi – mažybinė vardo Bridget forma; jau buvo „210.29: scruboak beads for beatified Biddy“ (R. M.) – „žemaūgio ąžuolo karoliai (arba rožinis), puošiami Bidi…“; „Šv. Brigid (arba Bridget) yra viena iš trijų šventųjų Airijos patronų. Bidi – taip pat terminas airei tarnaitei pavadinti“ (D., S.). Dar viena reikšmė bus perskaityta kom. 28.
„Medetkos formos ir spalvos langas bažnyčioje“ (R. M.).
„Vaškinė žvakė ir aukso spalvos gėlė – tai ženklai asmens, kuriam po mirties suteikta aukšta vieta bažnyčioje“ (O.).
28 – histereve’ą – „Yester eve (praeita naktis) + eve of history (istorijos išvakarės arba priešistorė). Viena iš galimų šio sakinio parafrazių: „Airijos istorija tapo prarasta, kai ji įėjo į pagrindinės Romos katalikų bažnyčios šalutinį filialą, ir Bidi (t. y. Airija) netikėtai pateko į nešvarą“

2019-06-22
Tags: