fbpx

Romualdas Rakauskas

Fotožurnalistas, fotomenininkas Romualdas Rakauskas gimė 1941 m. Akmenėje. Studijavo žurnalistiką, bet į rankas paėmęs fotoaparatą nebegalėjo sustoti. Nors Vilniuje blaškėsi nuo „Literatūros ir meno“ iki žurnalo „Mūsų gamta“, bet išsipildymo nepatyrė. 1967 m. „Nemuno“ vyriausiasis redaktorius A. Drilinga jaunam fotografui pasiūlė keltis į Kauną ir vadovauti Iliustracijų skyriui. Mėnraštyje R. Rakauskas dirbo iki 2004 m., o vėliau tapo savaitraščio bendradarbiu. Visus 50 m., praleistų su „Nemunu“, R. Rakauskas laiko nuostabiausiais savo gyvenime. 1967 m. gimė fotografijų ciklas „Švelnumas“, vėliau – daugybė kitų fotomenininką pasaulyje išgarsinusių darbų („Žydėjimas“, „Įkvėpimo žemė“, „Pavasario mergaitės“ ir t. t.). Žurnale jis galėjo publikuoti drąsiausius, įdomiausius savo kūrinius, atrinkti ir skaitytojams parodyti įvairiausios stilistikos kolegų kūrybą. R. Rakauskas pasauliui pristatė Antaną Sutkų, Romualdą Požerskį, Vitą Luckų, Rimantą Dichavičių, Liudą Ruiką ir daugybę kitų. Tai jo rūpesčiu „Nemunas“ tapo pirmuoju Tarybų Sąjungos meno leidiniu, publikavusiu moterų aktus, skatinusiu eksperimentus, skirtingas technikas ir netikėtus objektyvo rakursus. Legendiniu „Nemunas“ tapo dėl visos redakcijos pastangų, bet ypač – dėl Romualdo Rakausko kūrybiškumo ir drąsos.

2017-04-20