Aidas Marčėnas | Poezija

Ars poetica nunc

in C

eilėraštis nėra tekstas, nėra

audinys,
ženklų sistema semiotikams

poezija
trenkia it žaibas, eilėraštis

yra tai,
kas lieka iš audinio ir audėjo

anglis
visais jos pavidalais

grafitas,
bet nutinka ir deimantų

mums,
iškasenoms nenaudingosioms

17 12 15

Su viltimi

į geležinį kalną įkopęs,

Kaulo senį įveikęs savy
gaudai kvapą,
alsuoji
su viltimi, kad pasaulyje
nebaigtame,

vertybių kapinyno ūksmėj,
antkapyje poezijos menui
ir tu

įkalei abejonę

2019-02-21
Tags: